Enclave Verlag

Schubert Verlag

Cambridge University Press

Oxford University Press

Pearson Education

difusion

edelsa

Edi numen

Grupo sm

Santillana

SGEL

Anaya-Ele

Alma Edizioni

Guerra Edizioni

Mondadori

Edilingua

Cornelsen

Diesterweg

ELionline

Fabouda Verlag

Finken

gilde

Helbling Verlag

Hueber

Klett-Langenscheidt

Langenscheidt

Lugert Verlag

mildenberger verlag

Praxis

Schroedel

schubi

Verlag an der Ruhr

westermann

CLE International

didier

Gallimard

Hachette

Hatier

Larousse

LeRobert

maison des langues

Nathan

Pug

YÊU CẦU BÁO GIÁ

delivery address

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẶT HÀNG

Làm thế nào để đặt sách từ chúng tôi…

Nếu bạn đã là khách hàng của chúng tôi rồi, hãy gửi cho chúng tôi một email, bao gồm mã số ISBN, tiêu đề và nhà xuất bản, cùng với số lượng sách bạn cần. Một mẫu đã được đưa vào trang web này để tải xuống. Xin cũng đề cập thời hạn chót của bạn và bất cứ nhu cầu đặc biệt nào. Chúng tôi sẽ trả lời đơn đặt hàng của bạn tối đa 2 ngày làm việc. Trong trường hợp này thì không yêu cầu phải trả trước.

Nếu bạn chưa đăng ký khách hàng với Công ty thương mại Piefke, thì vui lòng liên lạc với chúng tôi và chúng tôi sẽ trả lời ngay lập tức. Xin vui lòng gửi cho chúng tôi thông tin như đã đề cập ở trên cũng như địa chỉ của bạn, bao gồm cả số điện thoại hợp lệ. Bản báo giá thường có giá trị trong 30 ngày, nhưng chúng tôi không bảo đảm được những sách ngừng sản xuất. Bạn sẽ phải trả trước với lần mua đầu tiên. Trong trường hợp là những tổ chức lớn có quan hệ với chúng tôi rồi, thì yêu cầu này có thể bỏ qua.

Xin lưu ý, chúng tôi chỉ gửi hàng sau khi nhận đơn đặt hàng được đăng kí và đóng dấu. Rồi, thời gian giao hàng sẽ được lên kế hoạch.

Phải kiểm tra hàng được giao về số lượng và chất lượng trong vòng 7 ngày đầu sau khi nhận. Bất cứ lời phàn nàn nào sau đó sẽ không được chấp nhận.

Nói chung, tất cả việc giao hàng đều miễn phí. Nhưng đối với các đơn đặt hàng dưới 20 cuốn sách, chúng tôi cần tính thêm một chút tiền phí giao hàng, nói chung là dưới 10 EURO. Đối với đơn đặt hàng có trên 50 sản phẩm chúng tôi có thể giảm giá. Đơn đặt hàng này có thể chứa những sản phẩm từ các nhà xuất bản khác.