Enclave Verlag

Schubert Verlag

Cambridge University Press

Oxford University Press

Pearson Education

difusion

edelsa

Edi numen

Grupo sm

Santillana

SGEL

Anaya-Ele

Alma Edizioni

Guerra Edizioni

Mondadori

Edilingua

Cornelsen

Diesterweg

ELionline

Fabouda Verlag

Finken

gilde

Helbling Verlag

Hueber

Klett-Langenscheidt

Langenscheidt

Lugert Verlag

mildenberger verlag

Praxis

Schroedel

schubi

Verlag an der Ruhr

westermann

CLE International

didier

Gallimard

Hachette

Hatier

Larousse

LeRobert

maison des langues

Nathan

Pug

CÁC KHÁCH HÀNG

Sự đa dạng về khách hàng của chúng tôi phản ánh sự quan tâm về các ngôn ngữ như Đức, Pháp, Tây Ban Nha và các ngôn ngữ Châu Âu khác và còn thể hiện sự trưởng thành và chuyên nghiệp của những tổ chức đặt hàng này.

Trong số các khách hàng của chúng tôi có một số trường Châu Âu trong khu vực Đông Nam Á, trường đại học công và tư nhân, các thư viện và các trường ngoại ngữ. Khách hàng của chúng tôi cũng có những người là gia sư dạy tiếng Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha, cần tài liệu để giảng dạy. Gần đây, chúng tôi đã gia tăng đáng kể việc phân phối sách giáo khoa tiếng Nhật Bản và Hàn Quốc và tự hào có thể thỏa thuận trực tiếp với Bộ Giáo dục của một số quốc gia.

Trong khi đáp ứng nhu cầu của bất kì tổ chức công hay tư nhân, chúng tôi cũng phục vụ các cá nhân quan tâm đến việc nâng cao trình độ của họ mà việc tìm sách không phải luôn luôn dễ dàng ở hầu hết các hiệu sách bán lẻ. Chúng tôi có khả năng rất tốt về việc tìm những sách đã ngừng xuất bản, cũng giúp nhà sách và thư viện nhập sách mà khách yêu cầu..

Đối với những trường học của nước ngoài (Deutsche Auslandsschulen, École française) chúng tôi cung cấp một gói dịch vụ hoàn chỉnh. Bên cạnh việc giao hàng miễn phí (kể cả các đơn đặt ít sách) và giảm giá nhiều so với giá niêm yết bên Châu Âu, chúng tôi gói sẵn miễn phí các sách theo lớp của bạn và ngay cả sẽ đến nơi của bạn để chia ra các thùng sách, như vậy sẽ tiết kiệm thời gian của nhân viên. Chúng tôi cũng cung cấp cho bạn các danh mục trường học mới nhất của nhà xuất bản, ngay sau khi chúng được in. Bạn là những khách hàng quan trọng của chúng tôi!

Hãy gặp những người tin tưởng chúng tôi…

 • Alliance Francaise Balikpapan

  Alliance Francaise Singapore

  Alliance Francaise Kuala Lumpur

  Alliance Francaise Penang

  Alliance Francaise Manila

  CDSC Chiang Mai

  Ecole Francophone Pattaya

  Deutsche Auslandsschulen Vietnam

  Deutsches Sprachzentrum Da Nang

  Institut Francaise Jakarta

  Institut Francaise Birma

  Institut Francaise Singapore

  Goethe Institut Kuala Lumpur

  Goethe Institute Vietnam

 • Goethe Institut Yangon

  Goethe Institut Singapore

  Goethe Institut Manila

  Goethe Institut Surabaya

  German European School Singapore

  Deutsche Schule Kuala Lumpur

  German Malaysian Institute

  Instituto Cervantes Jakarta

  Italian Cultural Institute Singapore

  Nanyang Technical University

  Taylors University Malaysia

  French Toast Language Center

  Institute of Diplomacy and Foreign Relations,

 • Malaysia United Nations Development Program,

  Ministry of Education, Malaysia, Singapore

  Universitas Indonesia Mercator Indonesia,

  Malaysia French Studio Singapore

  Lingo Singapore

  European International School , Manila

  UBS Library Services, Kuala Lumpur

  ABA Bookstore

  Kinokuniya Singapore

  Avondale Grammar School

  Australian International School

  SIS Singapore

  ISS Singapore

Contact UsEnter Captcha
captcha